Showing 2 024 Result(s)
Dziś ważne dane z USA;
Komentarze dzienne Wszystkie

Dziś ważne dane z USA

Od pewnego czasu wspominamy o nastawieniu, jakie ma teraz większość inwestorów. Obawy o stan amerykańskiej gospodarki są wciąż kontrolowane, jednak nie można wykluczyć, iż jakieś słabsze dane wywołają spadki wartości dolara. Opublikowane wczoraj informacje, z amerykańskiego rynku pracy, rozczarowały. W ostatnim tygodniu nastąpił wzrost ilości nowych wniosków dla bezrobotnych o 19 000, do poziomu 479 …

Spokój przed posiedzeniem EBC;
Komentarze dzienne Wszystkie

Spokój przed posiedzeniem EBC

Nieco lepsze od prognoz dane makroekonomiczne, pozwoliły wczoraj na małe odbicie na rynku. Dolar zyskiwał względem większości walut, a główne pary doświadczyły ruchów korekcyjnych. Indeks ISM dla amerykańskiego sektora usług, wzrósł w lipcu do poziomu 54.3, z 53.8 odnotowanych w czerwcu. To już siódmy z rzędu wzrostowy miesiąc dla tych danych, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów. …

Szalone wzrosty na funcie;
Komentarze dzienne Wszystkie

Szalone wzrosty na funcie

Charakter publikowanych danych makro, utwierdza ostatnio inwestorów w ich obawach względem przyszłości. Informacje, jakie napłynęły wczoraj z USA nie były najlepsze. Odbiło się to na wycenie dolara, który znowu tracił na wartości. Zarówno wydatki amerykańskich konsumentów jak też przychody, utrzymały się w czerwcu na niezmienionym poziomie względem maja. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost na poziomie …

Jen pokonuje nowe szczyty;
Komentarze dzienne Wszystkie

Jen pokonuje nowe szczyty

Piątek zakończył się spadkami eurodolara, choć sam dolar tracił tego dnia względem większości głównych walut. Cały tydzień należał znowu do euro. Rynek dolara wydaje się być już wyprzedany. Według najnowszych danych, amerykańska gospodarka rozwijała się w drugim kwartale tego roku w tempie 2.4%. Ten wynik był nieco niższy od prognoz rynkowych oraz od poprzednich danych. …

Jen odzyskał wigor;
Komentarze dzienne Wszystkie

Jen odzyskał wigor

Czwartek przyniósł wyraźne spadki wartości dolara. To, o czym ostatnio jedynie spekulowano, teraz staje się głównym tematem wśród inwestorów. Obawiają się oni, iż gospodarka USA wytraci niebawem cały swój impet. Wczorajsze dane utwierdziły w tych obawach. Inflacja mierzona w cenach producentów, spadła w czerwcu, w USA o 0.5%. To jest już czwarty spadek w ostatnich …

Dolar traci na gospodarce;
Komentarze dzienne Wszystkie

Dolar traci na gospodarce

Czwartek przyniósł wyraźne spadki wartości dolara. To, o czym ostatnio jedynie spekulowano, teraz staje się głównym tematem wśród inwestorów. Obawiają się oni, iż gospodarka USA wytraci niebawem cały swój impet. Wczorajsze dane utwierdziły w tych obawach. Inflacja mierzona w cenach producentów, spadła w czerwcu, w USA o 0.5%. To jest już czwarty spadek w ostatnich …

Prognozy pomogły dolarowi;
Komentarze dzienne Wszystkie

Prognozy pomogły dolarowi

Choć piątek przyniósł umocnienie dolara, to jednak cały tydzień zakończył się dla amerykańskiej waluty spadkami. Obawy, o tempo rozwoju światowej gospodarki, nieco ucichły. Pomogła w tym podwyższona prognoza MFW. Zapasy hurtowników w USA, wzrosły w maju o 0.5%, osiągając poziom 398.8 miliarda dolarów. To jest już piąty z rzędu, wzrostowy miesiąc dla tych danych. Wynik …

Funt może teraz tracić;
Komentarze dzienne Wszystkie

Funt może teraz tracić

Czwartek przyniósł kontynuację osłabienia dolara. Rynek ten, jest już jednak mocno wyprzedany. Europejski Bank Centralny, pozostawił oprocentowanie euro, na tym samym poziomie. Wspólna waluta zyskiwała wczoraj na sile. Ilość nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, spadła w ostatnim tygodniu w USA o 21 000. Ich ostateczna ilość to 454 000, podczas gdy tydzień temu było …

Tutaj dolar jest wyprzedany;
Komentarze dzienne Wszystkie

Tutaj dolar jest wyprzedany

Wczorajszy dzień, upłynął pod znakiem nieznacznych spadków wartości dolara. Coraz częściej mówi się, o wytracającej impet amerykańskiej gospodarce. Obawy dotyczą tego, jak mocno zwolni w drugiej połowie tego roku. Według indeksu ISM, amerykański sektor usług stracił nieco w czerwcu. Aktualna wartość wskaźnika to 53.8. Miesiąc wcześniej odczyt indeksu wskazywał na 55.4. Tak więc choć w …

Czy funt ma jeszcze siły?;
Komentarze dzienne Wszystkie

Czy funt ma jeszcze siły?

Poniedziałek, przyniósł dość spokojny handel na rynku forex. Główne pary walutowe niemal nie zmieniły swej wartości od piątku. Nie było też ku temu wielu powodów, gdyż kalendarz makroekonomiczny był dość ubogi. Indeks PMI, dla strefy euro, spadł do poziomu 55.5, z 56.2 odnotowanych miesiąc wcześniej. Uczestnicy rynku, spodziewali się wyniku zbliżonego do 55.4. Wspomniany indeks …