Analizy miesięczne

Analiza na luty – podsumowanie

Pamiętamy, iż ostatnie 2-3 miesiące były nerwowe. Wielokrotnie zwracałem uwagę na pojawiające się trudności z analizą  rynków. Dlatego też ostatnia analiza miała bardzo ostrożny charakter – przy czym tylko jedna para, w pełni osiągnęła prognozowany poziom.

Analiza dla EUR/CHF nie udała się tak jak zakładaliśmy.  Co prawda nastąpiły wzrosty, jednak po załamaniu się trendu na RSI, ich skala nie była tak duża jak tego oczekiwałem. Euro dotarło na wysokość 1.32 (poziom globalny) i dalej mieliśmy do czynienia z odwrotem.

Do tej pary pary podeszliśmy ostrożnie.  Po wielu bojach dolar australijski dotarł do prognozowanego poziomu(0.98, początek elipsy). Szanse na dalsze spadki nadal istnieją, jednak osobiście uważam, że należałoby tu opuścić rynek – bez względu na to czy dalsze spadki wystąpią. Ta analiza osiągnęła więc swój cel.

Sylwester Majewski

Comments