złoty polski
Komentarze dzienne

USD/PLN ciągle w trudnej sytuacji

Rynek USD/PLN rozgościł się w przedziale 3.6-3.8. Ciągle jednak znajdujemy się w dużym kanale spadkowym. Dopiero pokonanie poziomu 3.9 pozwoliłoby myśleć o odejściu od średnioterminowych spadków. Tymczasem po drodze na przeszkodzie stoi jeszcze wspomniany poziom 3.8 oraz środkowa linia kanału spadkowego.  Wskaźnik RSI znajduje się obszarze pozytywnym. Jednak wszelkie wzrosty w pobliże 3.8 na chwilę obecną należy rozpatrywać pod kątem jedynie okazji do zajęcia krótkiej pozycji.

Sylwester Majewski

Comments