Komentarze dzienne

Złoto w tarapatach

Czwartek zakończył się lekkim umocnieniem euro i spadkami dolara. Zmiany były raczej kosmetyczne, gdyż rynki znajdują się teraz w fazie wyczekiwania. Nie było też żadnych wydarzeń, mogących wpłynąć na dynamikę handlu.

Z wczorajszych publikacji, zaskoczyć mógł jedynie indeks Philadelphia Fed Index w USA. Wskaźnik ten osiągnął poziom 24.3. Był to więc wynik niemal dwukrotnie wyższy, niż oczekiwane prognozy. Nie było już zaskoczenia jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Ilość nowych podań o zasiłki kształtowała się w ostatnim tygodniu na poziomie 420 000.

Indeksy PMI dla sektora produkcyjnego i usług, miały w grudniu wartość zbliżoną do prognoz. Zarówno w przypadku danych dla Niemiec jak i całej strefy euro, dane były wyrównane. Powyżej prognoz usytuowały się wyniki dla sektora produkcyjnego, podczas gdy sektor usług wypadł słabiej niż tego oczekiwano.

Do niebezpiecznych poziomów zbliża się złoto. Linia trendu wzrostowego została naruszona i rynek walczy teraz o poziom 1375. Duże wsparcie znajduje się na wysokości 1350. Jeśli rynek zamknie się poniżej tej wartości, to nasza miesięczna prognoza nie powiedzie się. Handel powinien stabilizować się właśnie w tym rejonie, wyznaczonym poziomem 1375-1350. Wygląda jednak na to, iż nawet jeśli nastąpi kolejna fala wzrostów, to nie przekroczy ona poziomu 1450.

Sylwester Majewski

Comments