wykres srebra
Komentarze dzienne

Linia oporu przed ceną srebra

Po odbiciu od poziomu 12$, rynek srebra napotyka teraz opór, w postaci środkowej linii kanału spadkowego. Równocześnie na wysokości 16$ mamy poziom oporu. Jeśli uda się pokonać obie bariery, to wzrosty mogą sięgnąć pułapu 18$. Tam też biegnie górna linia wspomnianego kanału. Jeśli obecne bariery okażą się zbyt trudne do sforsowania, czeka nas zejście co najmniej na wysokość 14$. Bardzo pomocne może okazać się obserwowanie wskaźnika RSI, który zmaga się z własną linią spadkową.

Sylwester Majewski

Comments