Komentarze dzienne

Dolar słabnie dzięki FED

Wyraźnym osłabieniem dolara, zakończył się we wtorek handel na rynku walutowym. Przyczyną tego stanu rzeczy był komentarz Fed, mający miejsce w związku z wczorajszym posiedzeniem zarządu rezerwy.

Według Fed, zarówno wzrost gospodarczy USA jak i inflacja, są na umiarkowanym poziomie. Inwestorzy zwrócili uwagę na wypowiedź, sugerującą, iż Fed może dalej luzować swoją politykę monetarną, jeśli będzie taka konieczność. To oczywiście oznacza osłabienie wartości dolara.

Poprawiła się sytuacja na amerykańskim rynku pracy. Ilość rozpoczętych budowli domów, wzrosła w sierpniu o 10.5%, do najwyższego poziomu od kwietnia(598 000). Wzrostowi uległa też ilość pozwoleń na nowe budowę nowych domów, o 1.8%.

Dość mocno zareagował na wczorajszą wypowiedź eurodolar. Rynek dotarł na wysokość 1.33, która stanowi poziom oporu. Równocześnie, naruszona została średnia krocząca z 200 dni. Rynek jest mocno wykupiony i należy mu się korekcyjny spadek. Wcale jednak nie można wykluczyć, iż wzrosty będą kontynuowane, z celem na wysokości 1.35. Wsparciem będą poziomy 1.3250 oraz 1.32.

Sylwester Majewski

Comments