Komentarze dzienne

Eurodolar dalej w konsolidację?

Spadkami na światowych giełdach zakończył się ostatni dzień lutego. Wśród walut prym wiodły pary oparte na jenie – ponownie tracił też funt brytyjski. Na rynku ropy odnotowano odbicie rzędu 3%.

Do poprawy nastrojów na rynku ropy przyczyniły się doniesienia z Azji. Bank centralny Chin poinformował o obniżeniu stopy rezerw obowiązkowych banków o 0,5 pkt procentowego od 1 marca. Inwestorzy nabrali więc optymizmu. Wszelkie próby pobudzenia chińskiej gospodarki są dobre również dla rynków surowcowych. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Chin oznacza też zwiększone zapotrzebowanie na ropę. Na koniec dnia Brent zyskiwało 4.2%.

Tymczasem wczorajsze dane makroekonomiczne z USA wypadły blado. Indeks Chicago PMI uzyskał wartość poniżej 50 punktów, podczas gdy indeks podpisanych umów kupna domów obniżył swą wartość o 2.5%. Dziś danych będzie jeszcze więcej, a rozpoczęliśmy doniesieniami z Japonii, gdzie stopa bezrobocia spadła do poziomu 3.2%. W Australii pozostawiono tymczasem stopy procentowe na niezmienionym poziomie 2%.

W niejasnej sytuacji znalazł się eurodolar. Rynek zszedł w okolice dolnej linii kanału wzrostowego. Tam też mamy poziome wsparcie, w okolicy 1.08. Teoretycznie mogłoby to być dobre miejsce do odbicia. Wskaźnik RSI zszedł jednak poniżej poziomu 50 i sugeruje raczej trend boczny. W takim układnie ewentualne odbicie nie doprowadzi do wyjścia w trend wzrostowy. Do tego potrzebne jest pokonanie 1.14.

Sylwester Majewski

Comments