Komentarze dzienne

Grecja bez wpływu na Forex

Obawami o stan rozmów między Grecją a Berlinem rozpoczynamy nowy tydzień.. Miało to jednak większy wpływ na rynki giełdowe, aniżeli rynek forex. Czkawką odbiły się też dane z Chin.

Jeszcze w niedzielę dowiedzieliśmy się, iż styczeń przyniósł spadek chińskiego eksportu o 3.3%. Jeszcze w grudniu dynamika była dodatnia, a eksport rósł o 9.7%. Analitycy spodziewali się spadku dynamiki, ale jedynie do poziomu 6.7%. Tymczasem między Atenami a Berlinem trwają przepychanki. Grecy powiedzieli wczoraj, iż dalsza pomoc dla ich kraju w takiej formie jak dotychczas ich nie interesuje. Minister finansów stwierdził natomiast, iż wyjście Grecji ze strefy euro oznaczałoby jej rozpad niczym „domek z kart”.

W Niemczech tymczasem dane zaskoczyły pozytywnie. W grudniu odnotowano wzrost eksportu o 3.4%, choć jeszcze miesiąc wcześniej odczyt miał wartość -2.2%.. Słabe euro pomaga niemieckiej gospodarce. Dziś na inwestorów czekają min. publikacje dotyczące produkcji przemysłowej we Francji jak też w Wielkiej Brytanii.

Rynek srebra znalazł się tuż pod ważnym obszarem oporu. Na wysokości 17.50 krzyżują się ważne linie kanałów spadkowych. Dodatkowo, cena odbiła się od poziomu oporu na 18.50 potwierdzając istnienie w tym rejonie presji podażowej. Jeśli bykom nie uda się przebić i utrzymać ponad 17.80, do gry wrócą grający na spadki. Teoretycznie możliwe będzie zejście nawet w okolice poziomu 14.00. Wskaźnik RSI pokonał linię trendu wzrostowego sugerując możliwe spadki.

Sylwester Majewski

Comments