Komentarze dzienne

Dalsze obniżki RPP?

Przedostatni dzień tygodnia upłynął na rynku walutowym pod znakiem łagodnych zmian. W przypadku eurodolara rynek oscylował wokół poziomu 1.2550. Odwilż pojawiła się natomiast na rynku ropy.

Wczorajszy dzień obfitował w publikacje z udziałem indeksu PMI. Choć oczekiwano nieznacznej poprawy, to jednak większość odczytów była poniżej prognoz. Indeks PMI dla przemysłu strefy euro odnotował wartość 50.4 pkt, przy prognozach rzędu 50.8 pkt. W Niemczech analogiczny odczyt był o 1.5 pkt niższy od prognoz. Nie lepiej było w USA, gdzie i indeks PMI wypadł gorzej od oczekiwań, a ilość nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych była wyższa od prognoz o 6000.

Tymczasem prezes NBP Marek Belka powiedział w wywiadzie dla The Wall Street Journal, iż ciągle istnieje miejsce do obniżek stóp procentowych. Natomiast członek Rady Polityki Pieniężnej, Anna Maria Zielińska-Głębocka , stwierdziła, iż RPP nie może dopuścić do tego, aby utrwalił się trend deflacyjny. Całkiem zgodne opinie. Dzisiejszy dzień będzie wolny od znaczących danych makro. Pretekstu do handlu należy zatem szukać w wydarzeniach około rynkowych.

Złotówka tymczasem pozostaje spokojna. Rynek EUR/PLN nie może pokonać poziomu 4.25. Zauważyć też można, że wskaźnik RSI naruszył linię swojego trendu wzrostowego. Jeśli nie nastąpi powrót, to wykres cen może niebawem podążyć w tym samym kierunku. Tym bardziej, iż równocześnie pokonywany jest poziom 50. Wsparcie mamy na 4.20, a opór na 4.25.

Sylwester Majewski

Comments