Komentarze dzienne

Inwestorzy woleli czekać

Ani publikacje makroekonomiczne ani posiedzenia banków centralnych nie były w stanie poruszyć wczoraj rynków. Inwestorzy czekali na dzisiejsze dane z USA. Powróciły spadki na polskim parkiecie giełdowym.

Publikacje z Niemiec, dotyczące produkcji przemysłowej, okazały się lepsze od prognoz, przynosząc w listopadzie wzrost na poziomie 1.9%. Dużo ważniejsze miały być decyzje Banku Anglii oraz Europejskiego Banku Centralnego. Jednak tu również brak zmian w polityce monetarnej nie mógł zaskoczyć uczestników rynku. EBC zapowiedział utrzymanie akomodacyjnej polityki, a nawet podjęcie „dalszych działań, jeśli zajdzie taka potrzeba”. Również i Bank Anglii nie zmienił parametrów swej polityki.

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest dziś publikacja wyczekiwanych informacji z amerykańskiego rynku pracy. Najważniejsze będą zmiany w ilości nowych miejsc pracy, w sektorze pozarolniczym. Oczekuje się wyniku na poziomie 196 000 nowych miejsc. We wcześniejszych godzinach poznamy również informacje o produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii i PKB w strefie euro.

Po nieudanym, grudniowym ataku na poziom 0.85, rynek EUR/GBP powrócił do spadków. Ruch odbywa się wewnątrz kanału spadkowego, a jego celem wydaje się być obszar 0.80-0.81. Dopiero tam znajduje się pierwsze, poważne wsparcie. Pierwszy opór mamy natomiast na 0.84. Wzrost powyżej tej bariery będzie pozytywnym dla byków znakiem.

Sylwester Majewski

Comments