Komentarze dzienne

Możliwe spadki cen ropy?

Choć w ciągu dnia próbowano we wtorek rozruszać rynki, większość z nich zakończyła dzień na poziomach oddalonych od otwarcia jedynie o dziesiętne części procenta. Wzrostowi zmienności nie sprzyjały żadne okoliczności.

Wśród wydarzeń wczorajszego dnia, które mogły wpłynąć na kursy walut, były publikacje z USA oraz wystąpienia publiczne przedstawicieli Fed. Na próżno było jednak szukać tam odniesień do przyszłych planów rezerwy federalnej czy nawet bieżącej sytuacji gospodarczej. Natomiast opublikowane dane nie miały jednoznacznego charakteru. Sytuacja na amerykańskim rynku nieruchomości jest zgodna z oczekiwaniami – podobnie zaufanie konsumentów. Słabiej od prognoz wypadł indeks Fed z Richmond.

Dzisiejszy dzień nie będzie dużo lepszy jeśli chodzi o publikacje makroekonomiczne. Co prawda rano dowiedzieliśmy się, iż zaufanie niemieckich konsumentów wzrosło do najwyższego poziomu od 6 lat, ale nie zrobiło to większego wrażenia na eurodolarze. Z dalszych publikacji warto jedynie zwrócić uwagę na dane o sprzedaży nowych domów w USA, publikowane o 16:00.

Odkąd ustały napięcia wokół Syrii, rynek ropy nie może odnaleźć sił do dalszych wzrostów. Świeca z długim górnym cieniem, jaka powstała pod koniec sierpnia, skutecznie będzie odstraszać byków przed atakami na szczyty. Cena ropy znajduje się na dolnym ograniczeniu trendu bocznego wyznaczonego poziomami 102.50-109.00. Tendencję spadkową sugeruje wskaźnik RSI, znajdujący się trendzie spadkowym. Jeśli cena ropy opuści dołem trend boczny, można się jej będzie spodziewać w okolicy poziomu 97, gdzie znajduje się kolejne, wyraźne wsparcie.

Sylwester Majewski

Comments