Komentarze dzienne

Zmienne oczekiwania i nastroje

Wczorajsze dane z USA odwróciły nastroje, jakie przyniósł na rynkach wtorek. Giełdy amerykańskie ponownie zyskiwały na sile. Osłabieniu uległ dolar. Do spadków powróciły też rynki metali.

Opublikowane wczoraj dane finalne na temat PKB w USA rozczarowały inwestorów. Zamiast oczekiwanych 2.4%, uzyskany wynik to 1.8%. Tym samym, dobra atmosfera wywołana wtorkowymi publikacjami zupełnie wyparowała. Po raz kolejny oczekiwania co do Fed nieco się zmieniły, choć wszystko wskazuje na to, iż jedynie chwilowo. Publikacji makroekonomicznych nie zabraknie bowiem i wahania nastrojów mogą być na porządku dziennym. W Polsce tymczasem po nerwowym rozpoczęciu dnia, sytuacja uległa uspokojeniu na koniec sesji. Obawy związane z OFE nie wywołały długotrwałej paniki i na zakończenie dnia giełda wróciła do poziomów wyjściowych.

Czwartek będzie dniem bogatym w dane makro – zarówno te z USA jak i pozostałych gospodarek. W tym pierwszym przypadku kluczowe będą publikacje dotyczące wydatków amerykanów oraz dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Oprócz tego dziś rozpoczyna się też szczyt Unii Europejskiej, na co zawsze warto uważać.

Tymczasem rynki metali nadal tracą. Cena srebra zeszła już do poziomu 18.50. Dolna linia kanału spadkowego cały czas się oddala i w tej chwili możliwe jest nawet zahaczenie o wysokości poniżej pułapu 18. Dla byków nie widać obecnie szans. O zakończeniu trendu spadkowego, według aktualnego układu na wykresie, będzie można mówić dopiero po powrocie nad 25. Przy czym już obszar 21-22 będzie można uznać za ciekawe miejsce do zajmowania pozycji krótkich.

Sylwester Majewski

Comments