Komentarze dzienne

Dziś dwie decyzje banków centralnych

Środa przyniosła nieznaczne osłabienie się euro – zupełnie odwrotnie niż dzień wcześniej. Osłabieniu uległ też jen japoński. Sił nabrał natomiast polski złoty, co było reakcją do przewidzenia po obniżce stóp NBP jedynie o 25pb.

Taka obniżka była w cenie, więc nie mogła doprowadzić do osłabienia złotego. Inwestorzy kupujący naszą walutę mogli spokojnie odetchnąć. Tymczasem w strefie euro humory zepsuła Hiszpania. Tym razem aukcja obligacji wypadła gorzej od oczekiwań. Jeszcze wczoraj sytuacja na tym polu była jednak przecież zupełnie odwrotna.

W centrum wydarzeń będą dzisiejsze posiedzenia banków centralnych. Najpierw decyzję podejmie Bank Anglii – spodziewane jest tutaj pozostawienie stopy procentowej na poziomie 0.5%. Podobne oczekiwania są co do późniejszego posiedzenia EBC, choć gospodarka strefy euro jako całość prezentuje się gorzej, niż gospodarka brytyjska. Argumentem może być tutaj względna poprawa w Niemczech, choć z drugiej strony październikowy spadek sprzedaży detalicznej musi budzić obawy.

W porównaniu kondycji obu walut, trudno w ostatnio znaleźć stronę mocniejszą. Rynek EUR/GBP dotarł w okolice oporu, wyznaczonego przez szczyt z października. Na wykresie RSI wskaźnik zbliżył się natomiast do linii spadkowej i gotów jest odbić się w dół, co sugerowałoby umacnianie się funta, względem euro. Wsparcia należy szukać w obszarze 0.8000-0.8030. Oporem pozostaje obszar przy ostatnim szczycie, czyli poziom 0.8175.

Sylwester Majewski

 

Comments