Komentarze dzienne

Trend ciągle jest mocny

We wtorek rynek euro zdominowany został przez niedźwiedzi. Początkowa nerwowość zamieniła się w paniczną wyprzedaż, która sprowadziła eurodolara mocno poniżej poziomu 1.25. Dane z USA były bardzo słabe.

Publikacje z pierwszej części dnia były w miarę zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Ceny w imporcie oraz inflacja CPI w Niemczech nie zaskoczyły w żaden sposób rynku. Zaskoczeniem okazały się dopiero późniejsze dane z USA, gdzie odnotowano najniższy od początku roku wynik zaufania konsumentów. Nieco później odnotowano wyprzedaż euro, sprowadzającą rynek EUR/USD poniżej poziomu 1.25.

Dziś warto zwrócić uwagę na publikacje ze strefy euro. Będą miały miejsce w porannej części sesji – o 10 i 11. Najpierw będzie to podaż pieniądza M3, a później wyniki indeksów mierzących nastroje w strefie euro. Ważne dane z USA będą miały miejsce dopiero w czwartek i piątek.

Nie widać oznak osłabienia trendu na rynku USD/CHF. Po pokonaniu poziomu 0.96 dolar wciąż pnie się w górę. Do odwrócenia trendu potrzebna byłaby jakaś świeca, obrazująca przegraną niedźwiedzi i jakieś przesilenie. Nic takiego nie widać jeszcze, nawet pomimo wykupienia widocznego na wskaźniku RSI. W ten sposób rynek może dojść do poziomu 0.97. Wsparcie będziemy mieć w okolicach 0.96 oraz na 0.95.

Sylwester Majewski

Comments