Analizy miesięczne

Analiza na marzec – podsumowanie

Marzec nie przyniósł rozstrzygnięcia. Rynki w tym czasie poruszały się w wąskim przedziale cen, bez wyraźnego trendu.

EUR/GBP:  bez rozstrzygnięcia

Po przetestowaniu obszaru bezpieczeństwa, euro już miało zmierzać w kierunku naszego obszaru docelowego. Rynek w marcu nie był jednak gotowy do wygenerowania większego ruchu, tak więc i na naszym wykresie zapanował marazm. Euro nie mogło sobie poradzić z poziomem 0.83 do końca miesiąca. Jeśli rynek zamknie się poniżej 0.83 i równocześnie RSI spadnie poniżej widocznej linii poziomej, szansa na osiągnięcie poziomu docelowego będą bardzo duże.

 

USD/TRY:  bez rozstrzygnięcia

Podobna sytuacja jest na kolejnym z naszych rynków. Tutaj szanse na dojście do poziomu docelowego również są możliwe, aczkolwiek patrząc z perspektywy całego miesiąca, analiza nie uległa wypełnieniu. Dolar znajduje się na wysokości średniej z 200 dni, więc może być to miejsce odbicia. Wyraźne zamknięcie poniżej 1.77 prawdopodobnie zmusi byki do kapitulacji.

 

Sylwester Majewski

 

Comments