Komentarze dzienne

Wyłamanie na EUR/AUD?

Tuż przed pierwszą tego typu operacją Europejskiego Banku Centralnego, euro zyskuje na sile. Również i wczoraj, wspólna waluta zwyżkowała. Opublikowano dane w wielu przypadkach okazały się lepsze od prognoz.

Poprawę odnotowano na amerykańskim rynku nieruchomości, gdzie do poziomu 685 000 wzrosła ilość rozpoczętych budowli domów. Indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo, wzrósł według najnowszych publikacji do poziomu 107.20. Spodziewano się danych na poziomie 106.1. Indeks oblicza się na podstawie ankiet, prowadzonych wśród niemieckich przedsiębiorców. Poprawa nastrojów jest pozytywnym prognostykiem na przyszłość, w tym nerwowym dla Europy okresie.
Sytuacją w Europie zaniepokojony jest też prezes Banku Japonii, uważając kryzys za jedno z głównych zagrożeń dla japońskiej gospodarki. Bank na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmienił stóp procentowych. Oczy inwestorów zwrócone są jednak w innym kierunku. Europejski Bank Centralny przeprowadzi pierwszą z dwóch zaplanowanych operacji długoterminowego refinansowania LTRO, o terminie 36 miesięcy. Bank oczekuje dużego popytu. Wyniki będą znane dziś po godzinie 11.


Nerwowo rozwija się sytuacja na rynku EUR/AUD, o którym pisałem kilka dni temu. Aktualnie rynek wyłamuje się dołem z omawianej konsolidacji. Jeśli ruch ten utrzyma się do końca dnia, to otwarta zostanie droga do dużych spadków. Jak widać na wykresie tej pary, kluczowy poziom 1.30 został już spenetrowany. Warto więc bacznie obserwować rozwój sytuacji na tym rynku.

Sylwester Majewski

Comments