Komentarze dzienne

Wyłamanie jena

Poprawa nastrojów wydaje się już faktem. Apetyt na ryzyko pośród inwestorów jest coraz wyraźniejszy. Przekłada się to na wzrosty na europejskich giełdach oraz wzrost wartości euro. Nie przeszkodziły nawet zawirowania na Słowacji.

Za nami kolejny dzień zakupów. Duży zasięg tej korekty jest coraz bardziej zrozumiały i nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę skalę wrześniowych spadków. Ma to swe odbicie również na rynku złotego, który od kilku dni odrabia straty.

Lepiej od prognoz wypadły dane o produkcji przemysłowej, która na starym kontynencie wzrosła o 1.2%. Dużo gorzej prezentuje się sytuacja na wyspach – bezrobocie wzrosło do 8.1%, co jest najwyższym poziomem od 15 lat. Brytyjska gospodarka znajduje się obecnie w słabej kondycji. W kontekście ostatnich danych, nie dziwi więc decyzja Banku Anglii o poszerzeniu programu skupu aktywów.

Pojawiły się plotki, iż Bank Japonii będzie wprowadzać rozwiązania, zaproponowane ostatnio przez Narodowy Bank Szwajcarii. Oznaczałoby to wyznaczenie jakiegoś kursu wymiany dla jena, co miałoby chronić przed jego dalszą aprecjacją. Rynek USD/JPY zyskiwał wczoraj na sile, wyłamując się z kanału spadkowego. Jeśli wczorajszy ruch się utrzyma, to dolar będzie miał otwartą drogę ku poziomowi 80.00.

Sylwester Majewski

Comments