Komentarze dzienne

Eurodolar po posiedzeniu

Posiedzenia głównych banków centralnych na starym kontynencie, mamy już za sobą. Choć nie zmieniono stóp procentowych, to rynki były dość zaskoczone – zapewne jednak z innych powodów.

W pierwszej kolejności mieliśmy posiedzenie Banku Anglii. Ku zaskoczeniu większości uczestników rynku, zwiększono wartość skupu aktywów o 75 mld funtów. Znaczy to tyle, iż brytyjska gospodarka jest zdaniem banku w potrzebie, a ryzyko inflacji nie jest w tym miejscu najistotniejsze. Funt cieszył się wczoraj spadkami, jednak w późniejszej części dnia odrobił większość strat.

Podobna sytuacja była w przypadku EBC. Stopy pozostały na niezmienionym poziomie, jednak zapowiedziano operacje refinansowe. Cały dzień euro zyskiwało na sile. Dziś poznamy kilka ważnych publikacji, w tym dane z amerykańskiego rynku pracy oraz wielkość produkcji przemysłowej w Niemczech.

Na koniec tygodnia powrócimy do wykresu eurodolara. Po wczorajszych wzrostach, euro zbliżyło się do pierwszego oporu, zlokalizowanego na wysokości 1.35. Wydaje się też, iż jest blisko pokonania krótszej linii trendu spadkowego. Sytuacja na wykresie RSI pokazuje jednak, że do zakończenia spadków jeszcze trochę brakuje. Oczekiwać więc można małej próby sił w obszarze wokół wspomnianego poziomu 1.35.

Sylwester Majewski

Comments