Posts Tagged złoto

Złoto już pod oporem

Wczorajszy dzień na rynku walutowym należał do dolara amerykańskiego. Zmiany były raczej niewielkie. Nieznaczne spadki odnotowano na rynku metali. Ceny ropy naftowej wyszły na koniec sesji na plus.

Na rynku polskim złoty uległ presji zarówno dolara jak i euro. Główny indeks giełdowy WIG20 odnotował pokaźne spadki, tracąc na koniec dnia ponad 1.5%. Tym samym zbliżył się do ważnej bariery wsparcia na wysokości 2300 pkt. Tymczasem za oceanem agencja Moody’s obniżyła rating kredytowy Chin. To pierwsza sytuacja tego typu od 30 lat. Według agencji tempo rozwoju chińskiej gospodarki będzie słabło w najbliższych latach, a dług będzie narastał, stwarzając problem.

Indeksy giełdowe w Azji zareagowały na to różnie i praktycznie jedynie w Chinach zakończyły dzień na minusie. O ile wczorajszy dzień pełen był publikacji makroekonomicznych (głównie indeksy PMI) o tyle dziś będzie ich już mniej. Inwestorzy czekać będą z pewnością jednak na posiedzenie Banku Kanady, którego decyzję poznamy o godzinie 16:00. Oczekuje się, iż oprocentowanie pozostanie na niezmienionym poziomie. O 20:00 poznamy protokół z ostatniego posiedzenia Fed.

Rynek złota zatrzymał swe odbicie na wysokości 1260$, tuż pod górną linią kanału spadkowego. Wskaźnik RSI ciągle utrzymuje się ponad pułapem 50pkt, więc powrót do spadków nie jest przesądzony. Jeśli jednak RSI zejdzie niżej, rynek mógłby wrócić na 1200$, a nawet na 1180$. Oporem jest obszar 1275$-1280$.

Sylwester Majewski

,

Brak komentarzy

Jen mocny, BoJ bez zmian

Zarówno w Polsce jak i w USA giełdy rozpoczęły tydzień od spadków. Na rynkach towarowych największe ruchy odnotowano na kontraktach na gaz. Tymczasem pośród walut najaktywniejszy był jen.

Japońska waluta zyskiwała wczoraj 1.2% do dolara oraz 1.6% do funta brytyjskiego. Inwestorzy przez cały dzień przygotowywali się do wtorkowego posiedzenia Banku Japonii, po którym oczekiwano utrzymania potężnego programu skupu obligacji. Liczono też na odniesienie się do ostatnich poczynań prezydenta USA Donalda Trumpa. BOJ nie dokonał zmian w polityce monetarnej, podwyższając jednak prognozowane tempo wzrostu PKB do 1.4%. Do 2018 roku inflacja ma wzrosnąć do poziomu 2%.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że stopa bezrobocia w Japonii utrzymała się na poziomie 3.1%, a produkcja przemysłowa liczona m/m wzrosła o 0.5%. O godzinie 11:00 czeka nas publikacja PKB dla strefy euro. Kwadrans przed 16:00 poznamy najnowszy odczyt indeksu Chicago PMI dla USA. Oczekuje się wzrostu do poziomu 55 punktów. Wieczorem natomiast przemawiać będzie prezes Banku Kanady.

gold31012017r

Rynek złota dotarł do środkowej linii kanału spadkowego. W pobliżu znajduje się też ważna bariera na wysokości 1200. Możliwe jest więc korekcyjne osunięcie się złota w dół. Ewentualne spadki nie powinny być jednak duże – wskazuje na to RSI, który pokonał wcześniej poziom 50 pkt. Tym samym prezentuje się w sposób typowy dla dużej konsolidacji. Wsparcie mamy na 1150, a opór na 1200 oraz 1230.

Sylwester Majewski

,

Brak komentarzy

Inwestorzy nie chcą złota

To już kolejna sesja zakończona wzrostami na amerykańskich parkietach giełdowych. Ponownie umacniał się też dolar. Rynek ropy zakończył dzień blisko poziomów otwarcia, a złoto zniżkowało.

Wczorajsza awersja do bezpiecznego złota oraz wzrosty na giełdach tworzą optymistyczny nastrój wyczekiwania wśród głównych uczestników rynku. Dane jakie opublikowano w środę potwierdzają powszechną opinię o nieuchronności podwyżki Fed. Znakomita większość publikacji z USA miała pozytywny charakter, przebijając prognozowane wartości. Poprawie uległy zamówienia na dobra trwałego użytku, jak też indeks PMI dla sektora przemysłowego.

Optymizm inwestorów jest też wiązany z prezydenturą Donalda Trumpa. Powszechnie oczekuje się po niej zarówno wzmocnienia rodzimego przemysłu, jak też obniżenia podatków oraz deregulacji. Wyniki publikacji raportu z ostatniego posiedzenia Fed tylko ugruntowały dobre nastroje i wzmocniły oczekiwania na podwyżkę stopy procentowej w grudniu. Natomiast dziś mamy w USA Święto Dziękczynienia, a zarazem dzień wolny od handlu.

gold24112016r

Od początku listopada rynek złota jest w głębokiej defensywie. Na wykresie pokonana została środkowa linia kanału spadkowego. Rynek zszedł nawet poniżej psychologicznej bariery 1200$. Aby myśleć o odrzuceniu trendu spadkowego byki muszą wrócić ponad poziom 1235$, choć nawet i to nie gwarantuje trendu wzrostowego. Kolejny mocny opór czeka bowiem już na 1290$. W czarnym scenariuszu możliwe jest zejście nawet na 1130$.

Sylwester Majewski

Brak komentarzy

Złoto nadal pod presją

Po kilku dniach spadków amerykańskie giełdy wreszcie złapały oddech. Mieszane nastroje na rynku walutowym, z tendencją spadkową na USD. Wzrosty odnotowano na rynku ropy.

Tym razem funt nie pikował już tak mocno, zyskując nawet na sile, choć w większości przypadków niewiele. Ponownie natomiast duża dynamika obecna była na parach opartych na jenie japońskim. Wyhamowano spadki na metalach. Wczorajsze dane z USA miały mieszany charakter. Indeks PMI dla sektora usług odnotował wzrost. Natomiast raport ADP wykazał, iż ilość nowych miejsc pracy spadła do poziomu 154 000. Mocno też spadły zapasy paliw, co przyczyniło się do wzrostu cen ropy.

Dzisiejszy dzień jest kolejnym dniem wolnym w Chinach, gdzie obchodzone jest Święto Narodowe. Okres ten dobiegnie końca 7 października. Kalendarz makroekonomiczny będzie dziś ubogi. Wyróżnić można praktycznie jedynie dwa wydarzenia. Publikację protokołu z ostatniego posiedzenia EBC oraz dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA. Oczekuje się ich wzrostu do poziomu 257 000.

gold06102016r

Poniedziałkowe spadki na rynku metali postawiły złoto w niekomfortowej sytuacji. Spadki sprowadziły ten rynek poniżej poziomu 1300$. Negatywna tendencja potwierdzona została też przez wskaźnik RSI, który zszedł poniżej poziomu 50 oraz swojej długoterminowej linii wzrostowej. Wsparcie mamy jeszcze przy 1225$, jednak właśnie ze względu na RSI, ewentualne odbicie nie będzie oznaczało powrotu do wzrostów lecz konsolidacji.

Sylwester Majewski

Brak komentarzy

Złoto czeka na okazję

Czwartek przyniósł kolejne wzrosty na rynku ropy. Cena tego surowca zyskiwała za zamknięciu ponad 3%(WTI). Słabo sprawował się natomiast dolar amerykański. Indeksy giełdowe na plusie.

Amerykańskie parkiety giełdowe zyskiwały wczoraj przez niemal cały dzień. Wzrostom cen akcji sprzyjał słabszy dolar. Amerykańska waluta była w defensywie od początku dnia. Eurodolar zyskiwał na koniec dnia 0.5%. Co ciekawe, kolejny przedstawiciel Fed wypowiedział się wczoraj przychylnie o gospodarce USA i perspektywach podwyżki stóp. John Williams z San Francisco jest zdania, iż podwyżka powinna mieć miejsce „wcześniej niż później”, a zwlekanie z decyzją może mieć niekorzystny wpływa na gospodarkę.

Gorsze od prognoz dane opublikowano wczoraj w Polsce. Dotyczy to szczególnie produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dane z amerykańskiego rynku pracy były zbliżone do oczekiwań. Ilość nowych wniosków o zasiłki spadła do poziomu 262 000. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny będzie dość ubogi. Inwestorzy nie będą mieli wielu okazji do spekulacji na tym tle.

gold19082016r

Spowolnienie zaobserwować można na wykresie dziennym złota. Kolejne impulsy wzrostowe są coraz mniejsze. Jest to szczególnie widoczne na wykresie wskaźnika RSI, który zbliża się do swej linii środkowej. Co jednak miałoby być tym impulsem generującym duży ruch? Decyzja Fed dopiero 21 września. Rynek obecnie ogranicza od góry poziom 1370, a od dołu 1300.

Sylwester Majewski

Brak komentarzy

Rynek złota w konsolidacji

Środa była dniem w którym dolar wyraźnie tracił na sile. Zyskiwało na tym euro, choć największe wzrosty odnotowano na NZD. Ponownie umacniała się cena ropy oraz tym razem również metali.

Największe wzrosty odnotowano na rynku srebra, którego cena na koniec dnia była o 4% wyższa niż we wtorek. Ropa zyskiwała natomiast ponad 2%, odnotowując kolejną sesję wzrostów. Z głównych par walutowych najwięcej zyskał rynek NZD/USD, czyli ponad 1.6%. Wzrosty pojawiły się na tym rynku po decyzji lokalnego banku centralnego. Główna stopa procentowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.25%. Mieliśmy więc podobną reakcję jak dzień wcześniej na AUD/USD.

Decyzję w sprawie wysokości stóp podejmowano wczoraj również w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła oprocentowanie na niezmienionym poziomie. Złoty przez cały dzień umacniał się. Dziś ważnych wydarzeń będzie już mniej. Z USA napłyną dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Po godzinie 17:00 można natomiast spodziewać się wystąpienia prezesa Banku Kanady.

usgold09062016r

Rynek złota odbił się od poziomu 1200$, uciekając przed widmem spadków. Również i wskaźnik RSI odbił się od linii swego trendu wzrostowego. Na wykresie wskaźnika widzimy też, że rynek znalazł się teraz dokładnie na wysokości górnej linii spadkowej. Wygląda więc na to, że złoto weszło w fazę konsolidacji. Wybicie z niej określi kierunek przyszłego ruchu. Należy zatem bacznie obserwować wspomniany wskaźnik w poszukiwaniu dalszych wskazówek.

Sylwester Majewski

,

Brak komentarzy

Złoto tuż przy wsparciu

Brak największych inwestorów odbił się na poniedziałkowej zmienności na wszystkich rynkach. Pod nieobecność USA eurodolar nieznacznie zyskał na sile. Ropa i złoto były przedmiotem skróconego handlu.

Przez większość dnia euro umacniało się do dolara. Wzrost na zamknięciu nie przekroczył jednak 0.3%. Dużo większe zmiany odnotowano na rynku jena. Dolar amerykański zyskał względem japońskiego konkurenta 0.6%. Nieco więcej zyskały euro oraz funt brytyjski. Ropa Brent, pomimo prób niedźwiedzi, utrzymała się w cenie powyżej pułapu 50$. W przypadku ropy WTI motywacja kupujących była nieco niższa. Z obszaru spadkowego udało się wyprowadzić rynek dopiero po godzinie 18:00.

Wtorkowy poranek rozpoczynamy danymi z Japonii gdzie produkcja przemysłowa okazała się być wyższa niż prognozowano – 0.3% vs -1.5%. Publikacji makroekonomicznych będzie dziś znacznie więcej, w tym dane PKB z Polski. W późniejszych godzinach napłyną zza oceanu dane o dochodach amerykanów. Poznamy też ich nastroje oraz wartości indeksu Chicago PMI. Oczekiwany jest wzrost do poziomu 50.9.

gold31052016r

Przez cały maj rynek złota uciekał od szczytu, w kierunku wsparcia przy 1200. Właśnie znajdujemy się na tym poziomie oraz na środkowej linii kanału wznoszącego się. Równocześnie wskaźnik RSI znalazł się na długoterminowej linii trendu wzrostowego. Jest to więc bardzo dobre miejsce do odbicia – teoretycznie. Celem byłby wtedy poziom 1270. Wyraźne przełamanie wsparcia otworzy spadkom drogę na wysokość 1150.

Sylwester Majewski

,

Brak komentarzy