Komentarze dzienne

Waluty spokojne, srebro szaleje

Po poniedziałkowej sesji trudno wyciągać daleko idące wnioski, jednak wiele wskazuje na to, iż euro traci impet. A jeszcze niedawno cieszyliśmy się, iż wyszło z marazmu po zapowiedziach członka EBC.

Opublikowano wczoraj serię wskaźników PMI. Dane z Francji wypadły dość blisko prognoz. Nieco lepiej od oczekiwań wyglądał indeks PMI dla sektora usług aniżeli przemysłu. W Niemczech mieliśmy sytuację odwrotną – pozytywnie zaskoczyły informacje z sektora wytwórczego. Po raz kolejny odnotowano też poprawę nastrojów wśród niemieckich inwestorów(IFO).

Dziś już nie należy oczekiwać znaczących publikacji makro. Nie znaczy to jednak, iż nic nie może się wydarzyć. Sytuacja geopolityczna nie wpływa jeszcze na układ sił na rynku walutowym. Jednak jest to zjawisko raczej dziwne, dlatego też warto zachować ostrożność.

Jako ciekawostkę zwrócimy dziś uwagę na wykres srebra. Ostatnie dni na tym rynku to ogromne wzrosty. Pomijając czynniki fundamentalne i geopolityczne, rynek ten posądzany jest o bycie ulubionym miejscem inwestycji dla największych spekulantów. To tutaj ogromne banki inwestycyjne pompują wielkie środki finansowe. Trudno podejmować się analizy takiego rynku, choć można przypuszczać, iż poziom 35 będzie miejscem do zdobycia.

Sylwester Majewski

Comments