Komentarze dzienne

W Niemczech ciągle dobrze

Ostatnie dane z niemieckiej gospodarki są bardzo dobre. Ta największa gospodarka strefy euro wciąż szybko się rozwija i jest szansa, iż ten trend utrzyma się. W piątek opublikowano wartość wskaźnika IFO Business Climate, gdzie po raz kolejny odnotowano wzrost.

-IFO Index – ciemna linia(skala po lewej)

-PKB – czerwona linia (skala po prawej)

Jak widać na powyższym wykresie, nastroje reprezentowane przez wskaźnik IFO są mocno skorelowane z niemieckim PKB. Można zatem założyć, iż ostatnie wzrosty IFO prognozują dalszy rozwój niemieckiej gospodarki.

Przypomnijmy, iż wskaźnik IFO bada nastroje w biznesie.

Sylwester Majewski

Comments