Komentarze dzienne

Chwila odpoczynku czy nie?

Wtorek przebiegał zgodnie z wcześniejszymi trendami. Euro nadal traciło na wartości, podczas gdy dolar zyskiwał. Osłabił się też nieco jen. Opublikowano wczoraj sporo danych makroekonomicznych, ale to chyba nie one decydowały o ruchach.

Dość dobrze wypadły publikacje instytutu ZEW, na temat nastrojów i oczekiwań. Mowa zarówno o danych z Niemiec jak i dla całej strefy euro. W pierwszym przypadku wynik był na poziomie 1.8, podczas gdy spodziewano się -5.3. W drugim przypadku było to 13.8, przy prognozach rzędu 2.3. Widać, że ostatnie zawirowania z Irlandią nie wpłynęły jeszcze na sentyment ankietowanych.

Za oceanem dane niemal zgodne z oczekiwaniami. Inflacja PPI wypadła nieco niżej niż prognozowano i ceny w październiku wzrosły o 0.4%, przy prognozie 0.7%. Gorzej wypadły dane o inflacji bazowej, która spadła do poziomu -0.6% z 0.1%.

Dość mocno zyskiwał ostatnio dolar. Po kilku dniach zbliżyliśmy się na wykresie USD/CHF do poziomu 1.00. Tutaj też można oczekiwać przynajmniej chwilowego wstrzymania wzrostów. Do pełni szczęścia przydałby się jednak nieudany test tej wysokości, co od strony technicznej wyglądałoby niemal książkowo. Niewykluczone jest jednak trwalsze przebicie tego poziomu, jeśli wieści z Irlandii będą mocno niekorzystne dla euro. Wsparcie to poziomy 0.99 oraz 0.975.

Sylwester Majewski

Comments