Komentarze dzienne

Trudna sytuacja jena

Opublikowane wczoraj dane, nie wpłynęły zasadniczo na sytuację rynkową. Dolar osłabił się, pozwalając swoim konkurentom na zyskiwanie kluczowych poziomów. Dalsze luzowanie polityki Banku Japonii nie zmieniło sytuacji jena.

Indeks ISM dla sektora usług, wzrósł we wrześniu do poziomu 53.2, z 51.5 odnotowanych miesiąc wcześniej. Tym samym, amerykański sektor usługowy rozwijał się dziewiąty miesiąc z rzędu.

Tymczasem spadkowi uległa sprzedaż detaliczna w strefie euro. W sierpniu, odnotowano spadek sprzedaży o 0.4%. Był to pierwszy negatywny odczyt, od czterech miesięcy. W ujęciu rocznym, odnotowano wzrost o 0.6%.

Indeksy PMI dla strefy euro i samych Niemiec, spadły odpowiednio do 54.1 oraz 54.7. W obu przypadkach wskaźniki utrzymują się jeszcze ponad poziomem 50.

Do krytycznego wsparcia zbliżył się indeks USD/JPY. Pomimo dalszego luzowania polityki Banku Japonii, jen ciągle się umacnia. Znajdujemy się teraz na wysokości, na której ostatnio odbyła się interwencja banku. Wielu inwestorów oczekuje tego samego scenariusza również i teraz. Oporem byłby wtedy obszar 85-86.

Sylwester Majewski

Comments