Komentarze dzienne

Rynki jeszcze odpoczywały

Wtorek należał do spokojnych dni. Wbrew oczekiwaniom, prawdziwy handel jeszcze się nie rozpoczął. Zyskiwały parkiety giełdowe – nieznacznemu umocnieniu uległ też eurodolar. Spadki zagościły na rynku ropy.

Wydawało się, iż po lekkiej sesji z poniedziałku, wtorek przyniesie ożywienie na rynkach. Tymczasem pierwszy pełny dzień poświątecznego handlu nieco rozczarował brakiem zmienności. Zadowoleni mogli być natomiast uczestnicy rynków giełdowych – szczególnie w USA, gdzie indeksy zyskiwały szósty dzień z rzędu. Pozytywnie zaskoczył Indeks FED z Richmond, który osiągnął w kwietniu wartość 7 pkt, przy oczekiwaniach rzędu „0”, które przy ujemnym wyniki za marzec(-7) i tak były optymistyczne.

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych naszpikowany dziś będzie publikacjami wartości indeksów PMI – dla przemysłu jak też usług. W porannej części dnia dotyczyć one będą gospodarek europejskich, a później poznamy wartość indeksu PMI dla sektora przemysłowego USA. Na wieczór (23:00) zaplanowana została natomiast decyzja RBNZ w sprawie wysokości stóp procentowych.

Tymczasem rynek NZD/USD po zbliżeniu się do obszaru oporu przy 0.88, wszedł w konsolidację boczną. Jej dolne ograniczenie wyznacza poziom 0.85. Jeśli zostanie pokonany, rynek może wrócić w okolice 0.83. Wskaźnik RSI znajduje się ponownie na wysokości poziomu 50 – stąd może nastąpić albo odbicie w górę albo przełamanie i głębszy ruch na południe. Dzisiejsza decyzja RBNZ może ustawić handel na kolejne dni.

Sylwester Majewski

Comments