Komentarze dzienne

Na rynkach bez euforii

Wtorkowa sesja należała do tych spokojnych. Pomijając rosyjską giełdę, większość głównych rynków notowała wczoraj niewielkie zmiany. Uspokojenia nie zmąciła nawet decyzja Banku Japonii.

Obradujący Bank Japonii ogłosił na wczorajszym posiedzeniu, iż pozostawia główne parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie. Bank jest zdania, iś gospodarka Japonii doświadcza umiarkowanego ożywienia. Jen od początku dnia umacniał się do euro i od drugiej połowy dnia dominował również nad dolarem amerykańskim. Do końca dnia nie publikowano już wczoraj ważnych danych makroekonomicznych.

Pod tym względem niewiele lepiej będzie również i dziś. O 11:00 warto zwrócić uwagę na dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro. Spodziewany jest wzrost o 0.5%, w ujęciu miesięcznym. Dziesięć godzin później ogłoszona zostanie decyzja RBNZ ws. stóp procentowych. Dane o zapasach paliw w USA nie powinny natomiast zmienić obrazu rynku. Spodziewać się też można nerwowości na rynku rosyjskim, gdzie indeksy giełdowe ponownie testują minima ustanowione zaraz po rozpoczęciu inwazji na Krym.

Od czasu wspomnianej inwazji ceny ropy mocno wzrosły, jednak rynek nie utrzymał się ponad oporem zlokalizowanym przy poziomie 104. Choć powstał na wykresie negatywny dla byków układ, szanse na wzrosty nadal istnieją. Kluczowa będzie tu obrona wsparcia wokół poziomu 97. Tam też biegnie linia kanału wzrostowego. Pokonanie tej bariery będzie skutkowało zejściem w okolice wyznaczone poziomami 90-92. Wskaźnik RSI oscyluje w tendencji wzrostowej, zbliżając się do potencjalnego miejsca odbicia w górę, od linii trendu.

Sylwester Majewski

Comments