Artykuły specjalne

Analiza na 2014 rok

Poprzedni rok upłynął raczej pod znakiem marazmu – nie licząc jena, który jako jedna z nielicznych walut faktycznie doświadczył silnych trendów. Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, jakby marazm miał zagościć na jakiś czas również i w 2014 roku. Widać to szczególnie na wykresach wskaźników RSI, których zakres zmian cen wyraźnie ulega zawężeniu. Potrzebne więc będzie wybicie, aby zmienić charakter rynków. Czy wybicia wystąpią już w tym roku?

Eurodolar

 

eurusd2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe obszary dla tego rynku znajdują się w okolicy poziomu 1.20 oraz ponad 1.40.  Wspólnej walucie bliżej jest do górnego ograniczenia, więc może ono zostać w tym roku zaatakowane. Gdyby atak się powiódł, to następny opór mamy na 1.45. Niepokój budzi jednak wątła postawa obecnego impulsu wzrostowego. Rynek ślizga się wzdłuż linii kanału wznoszącego się – powinien tymczasem już być  w dynamicznym trendzie wzrostowym, po odbiciu od tak ważnej linii jak dolne ograniczenie kanału. Możliwe jest więc, iż wartość tego kanału jest niezbyt duża, co stawia dalsze wzrosty pod znakiem zapytania. Co prawda możliwe jest nagłe odbicie, ale w skali tygodniowej – a w takiej analizujemy ten wykres – oznaczałoby to wielomiesięczne wzrosty. Co miałoby na płaszczyźnie ekonomiczno-politycznej dać impuls do takich wzrostów? Trudno to sobie obecnie wyobrazić. Spodziewam się więc dalszego dryfowania w stylu, jaki obserwujemy na wykresie od roku.

 

Polski złoty

EUR/PLN

eurpln2014

Dla rynku EUR/PLN kluczowa będzie w tym roku niebieska linia, widoczna na wykresie. Stanowi ona ostatnią barierę ochrony przed spadkami, pomimo iż ważne wsparcie boczne mamy dopiero przy 4.05. W czarnym scenariuszu euro spada poniżej linii oraz wsparcia, sięgając okolic poziomu 3.80, gdzie znajduje się kolejna bariera popytowa.  Od góry wzrosty ograniczać będzie najpierw okolica poziomu 4.35, a następnie 4.55. Patrząc jednak na wykres wskaźnika RSI trudno oprzeć się wrażeniu, iż zakres zmian staje się coraz mniejszy. Czy więc tu również można spodziewać się dryfowania z tendencją boczną?

 

 USD/PLN

usdpln2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek USD/PLN wydaje się być w jeszcze trudniejszym położeniu.  Znajdujemy się właśnie na wysokości ostatniego wsparcia, zlokalizowanego w szerokim pasie wokół poziomu 3.0.  Jego pokonanie grozi spadkami w okolice 2.75. Wskaźnik RSI zdaje się potwierdzać przewagę grających na spadki.  Jeśli obecne wsparcie utrzyma się, to ewentualne odbicie sięgnąć będzie mogło poziomu 3.35. Kolejny opór, na wysokości 3.50, zdaje się być poza zasięgiem inwestorów w tym roku.

Ropa

usoil2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie cztery lata zdefiniowały zakres handlu dla rynku ropy, między poziomami 75 a 115. Obecnie ceny ropy bliższe są górnej bariery. Należy pamiętać, iż nastąpiło od niej w czerwcu  odbicie. Zatem również i tutaj kluczowa będzie widoczna linia wzrostowa, po której rynek ciągle sunie do góry. Jej załamanie i spadek cen poniżej 92$ może przesądzić o charakterze obecnego ruchu. Należałoby wtedy liczyć się ze spadkami w kierunku dolnej bariery, poniżej bariery 80$.

 

Metale szlachetne

 

Złoto

gold2014

Próbę podbicia podejmuje aktualnie rynek złota. Dynamiczne odbicie od wsparcia na 1200 ma szansę powodzenia. Zdaje się  potwierdzać to wskaźnik RSI, który pokonał linię trendu spadkowego oraz poziom 50.  Kluczowe dla oceny szans na dalsze wzrosty będzie zachowanie rynku w okolicy widocznego obszaru oporu, przy 1385.  Tam też biegnie długoterminowa linia spadkowa. Jeśli obie bariery uda się pokonać, to złoto ma szansę na wzrosty w okolice pułapu 1500$. Wsparciem będzie poziom 1200 i na chwilę obecną nie wydaje się, aby był zagrożony. Należy więc chyba spodziewać się bocznej konsolidacji, z tendencją wzrostową w wariancie optymistycznym.

 

Srebro

silver2014

W podobnej sytuacji znajduje się rynek srebra, choć tutaj nie ma aż tak wyraźnych sygnałów, dających szanse na wzrosty. Linia na wykresie wskaźnika RSI nie została jeszcze pokonana. Na wykresie cen kluczowy będzie obszar zlokalizowany w okolicy poziomu 25. Biegnie tam ważna linia spadkowa, zaznaczona na niebiesko. Jej pokonanie – choć obecnie trudne do wyobrażenia – zakończyłoby  trend spadkowy w średnim(jak na wykres tygodniowy) horyzoncie czasowym.

Sylwester Majewski

 

Comments