Komentarze dzienne

Złoto walczy o wsparcie

Końcówka tygodnia przynosi nowe obawy o stan europejskiej gospodarki. Wspólna waluta traciła na wartości ze względu na opublikowane dane makroekonomiczne. Umocnieniu uległ natomiast w czwartek jen japoński.

Opublikowane wczoraj dane ze strefy euro zrodziły obawy o stan gospodarki europejskiej. Według najnowszych danych, PKB dla strefy euro spadł w ostatnim kwartale o 0.6%. Wynik ten, choć jest tylko niewiele gorszy od prognoz, rzuca się cieniem na oczekiwania szybkiej poprawy w gospodarce starego kontynentu. Pojawiają się nawet obawy o konieczność dalszego luzowania polityki Europejskiego Banku Centralnego.

Dzisiejsze wydarzenia makroekonomiczne nie będą miały dużej siły oddziaływania. Inwestorzy już skupiają się na spotkaniu przedstawicieli grupy G20, które będzie miało miejsce w dniach 15-16 luty. Warto jednak mieć na uwadze przynajmniej dwie publikacje, jakie pojawią się w godzinach popołudniowych – produkcję przemysłową w USA i zaufanie konsumentów według Uniwersytetu Michigan.

Walka o istotne wsparcie ma aktualnie miejsce na wykresie rynku złota. Mowa o wysokości 1625. Wyraźne naruszenie tego wsparcia otworzy drogę ku poziomowi 1600, a być może nawet 1530. Od trzech miesięcy handel odbywa się w kanale spadkowym, z którego wyjście będzie możliwe dopiero po pokonaniu wysokości 1700. Do tego czasu przewaga będzie po stronie grających na spadki.

Sylwester Majewski

 

Comments