Komentarze dzienne

Jen słabnie po decyzji BoJ

Wtorek przyniósł kontynuację korekty. Przez cały dzień główne pary walutowe zachowywały się bardzo nerwowo, z tendencją spadkową w przypadku euro. Dolar na ogół zyskiwał, jednak z dużą dozą niepewności.

Indeksy ZEW, określające nastroje w Niemczech i strefie euro, wypadły słabo, jednak w granicach akceptowalnych wyników. Ciągle mamy do czynienia z negatywnym sentymentem, choć nieco mniej niż miesiąc wcześniej. Według indeksu NAHB polepszyły się natomiast nastroje wśród amerykańskich firm budowlanych – indeks wzrósł do poziomu 40, z 37.

Tymczasem dziś rano Bank Japonii zwiększył skup aktywów o 10blnY. Program skupu wydłużono też do końca 2013 – wszystko po to, aby wspomóc japońską gospodarkę jeszcze bardziej. Bank Japonii zaniepokojony jest tempem rozwoju na świecie oraz ostatnimi napięciami na linii z Chinami.

Jen japoński zareagował na te wydarzenia wyprzedażą. Rynek EUR/JPY jest bliski wyrwania się z dwudniowej konsolidacji. Jeśli się to uda, to szybko napotka na opór w postaci linii trendu, biegnącej na wysokości 105. Kolejny poważny opór mamy dopiero na 108. Jeśli jednak korekta miałaby się przedłużyć, to wsparcie znajduje się na 102, gdzie aktualnie znajduje się też średnia z 200 dni. Wsparciem może też być zapewne poziom 100 i jego okolice. Na chwilę obecną cały czas mamy jednak trend wzrostowy.

Sylwester Majewski

 

Comments