Komentarze dzienne

Dolar odrabia część strat

We wczorajszym komentarzu porannym wspominałem o zanikającym apetycie na ryzyko. Dzień zakończył się dużymi spadkami na giełdach i obniżeniem wartości euro, co doskonale ilustruje wspomnianą zmianę nastrojów.

Dane, jakich obawiali się inwestorzy, wypadły we wtorek zgodnie z przewidywaniami. Gospodarka strefy euro skurczyło się w ujęciu kwartalnym o prognozowane 0.3%, natomiast w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 0.7%.

Dziś czekamy głównie na dane zza oceanu. Po godzinie czternastej opublikowany zostanie raport ADP, obrazujący sytuację na amerykańskim rynku pracy. Rynki oczekują wzrostu o około 190 000 miejsc pracy. Poranną poprawę na rynku euro można przypisać oczekiwaniom na te dane, choć na dłuższą metę awersja do ryzyka powinna się utrzymywać. Pomocne w takim stanie rzeczy będą powracające już obawy związane z Grecją i kwestią wymiany obligacji.

Sytuacja techniczna dolara uległa wczoraj zauważalnej poprawie. W przypadku rynku USD/PLN doszło już do odbicia od dolnej linii kanału wzrostowego oraz od średniej kroczącej z 200 dni. Wskaźnik RSI dotarł jednak do poziomu 50, co może oznaczać chwilowe zatrzymanie wzrostów na obecnej wysokości. W dalszej perspektywie możliwe są kolejne wzrosty, które znajdą silny opór w obszarze 3.25-3.265. Wsparcie zlokalizowane mamy wokół poziomu 3.10.

Sylwester Majewski

Comments