Analizy miesięczne

Analiza na sierpień

W tym miesiącu analiza z małym opóźnieniem. Niestety, ale sytuacja na rynku nie jest jasna i przy takiej nerwowości trudno cokolwiek znaleźć(a i to co znalazłem nie daje pewności). Owszem, duże ruchy mają ostatnio miejsce, ale co z nich wyjdzie wiedzieć mogą jedynie wróżbici. Zresztą, taka atmosfera rozpoczęła się już wcześniej, co widać po skuteczności poprzedniej analizy, która mówiąc delikatnie nie powiodła się…

 

EUR/USD:  brak wyraźnego kierunku

Niestety, ale nawet mimo opóźnienia analizy nie udało mi się znaleźć niczego, co było by „pewne”. Dlatego też w przypadku eurodolara ograniczę się do zaprezentowania problemu. Otóż jak widać, mamy do czynienia z konsolidacją, która choć może urodzić nowy ruch, to nie faworyzuje żadnej ze stron. W momencie gdy piszę tę analizę euro zdaje się zyskiwać przewagę. Nie jestem jednak przekonany, czy to już jest moment w którym rynek nabiera jakiejkolwiek „pewności”. Wybicie w którąkolwiek ze stron powinno zakończyć się dość blisko, co widać na niebieskich elipsach.

 

US Oil(ropa):  spadki

„Wydaje mi się”(to dobre określenie), że w przypadku  ropy sytuacja jest bardziej klarowna. Rynek porusza się w trendzie spadkowym i powinien jeszcze raz atakować ostatnie minima. Jeśli nie nastąpi żadne pogłębienie tragicznych nastrojów, to obszar ten powinien utrzymać ewentualne spadki. Zamknięcie ponad czerwoną elipsą przekreśli ten scenariusz.

USD/DKK: brak wyraźnego kierunku

Skoro nie ma jasności co do eurodolara, to nie może być lepiej w przypadku innych par, opartych na USD. Dolar znajduje się w konsolidacji,z której wybicie może nastąpić w każdą ze stron. Dziś wydaje się, iż bliżej sukcesu są niedźwiedzie. Jeśli im się uda, to celem będzie poziom 5.0.  W przypadku wyścia górą, poziomu docelowego trzeba szukać na wysokości 5.5.

 

Sylwester Majewski

Comments