Showing 18 Result(s)
Obserwując intencje USD/JPY;
Komentarze dzienne

Obserwując intencje USD/JPY

Na dzień przed posiedzeniem Fed rynki finansowe nieco przyspieszyły. Dane z Europy przyczyniły się do osłabienia euro. Giełdy tymczasem odnotowały odbicie, w czym pomogły lepsze wyniki amerykańskich spółek.Za zwiększoną zmienność na eurodolarze odpowiadała wczoraj publikacja danych z Europy – konkretnie z Niemiec. Dane o inflacji pokazują brak presji na wzrost cen. Tym samym odsuwa się …

Ciągle bez ożywienia;
Komentarze dzienne

Ciągle bez ożywienia

Pierwszy dzień nowego tygodnia nie przyniósł ożywienia, jakiego można się spodziewać przed środowym posiedzeniem Fed. Główne pary walutowe odnotowały niewielkie zmiany. Wzrosty odnotowano na giełdzie w Moskwie.Jednym z wydarzeń wczorajszego dnia miało być nałożenie przez USA kolejnych sankcji na Rosję. W obawie przed nimi rosyjski rynek mocno tracił na sile już w ubiegły piątek. O …

Od Ukrainy do Fed;
Komentarze dzienne

Od Ukrainy do Fed

Obawy o sytuację na Ukrainie przybrały w piątek pokaźne rozmiary. Odbiło się to na rynkach finansowych. W tym tygodniu możliwe będzie jednak skupienie uwagi na innych wydarzeniach.Obniżenie ratingu Rosji do poziomu bliskiego „śmieciowemu” mocno wystraszyło inwestorów. Spadków na tamtejszej giełdzie, jak też przede wszystkim osłabienia rubla, nie zatrzymała nawet decyzja Banku Rosji o podniesieniu stóp …

Powrót obaw o Ukrainę;
Komentarze dzienne

Powrót obaw o Ukrainę

Po dłuższym okresie stabilności na rynki ponownie powróciły obawy o sytuację na Ukrainie. Odbiło się to na wycenie dolara oraz europejskich giełd. Publikowane w USA dane pozytywnie zaskoczyły rynek. Od rana nad europejskimi parkietami wisiały ciemne chmury, wynikające z obaw o eskalację konfliktu na wschodniej Ukrainie. Nie pomogły nawet lepsze od prognoz dane z Niemiec, …

Rozczarowanie w USA;
Komentarze dzienne

Rozczarowanie w USA

Niewielki wzrost zmienności odnotowano w środę na rynkach walutowych. Parkiety giełdowe traciły natomiast na wartości. Publikacje z Europy zadowoliły inwestorów, czego nie można powiedzieć o danych z USA. Wczorajszy dzień pełen był publikacji indeksów PMI, dla sektora przemysłowego ale też i usług. O ile publikacje ze strefy euro były pozytywne – szczególnie w przypadku danych …

Rynki jeszcze odpoczywały;
Komentarze dzienne

Rynki jeszcze odpoczywały

Wtorek należał do spokojnych dni. Wbrew oczekiwaniom, prawdziwy handel jeszcze się nie rozpoczął. Zyskiwały parkiety giełdowe – nieznacznemu umocnieniu uległ też eurodolar. Spadki zagościły na rynku ropy. Wydawało się, iż po lekkiej sesji z poniedziałku, wtorek przyniesie ożywienie na rynkach. Tymczasem pierwszy pełny dzień poświątecznego handlu nieco rozczarował brakiem zmienności. Zadowoleni mogli być natomiast uczestnicy …

Nieznośna konsolidacja;
Komentarze dzienne

Nieznośna konsolidacja

Choć handel był w poniedziałek możliwy, to jednak większość rynków była zamknięta. W takiej atmosferze ponownie na sile zyskiwały giełdy amerykańskie. Eurodolar odnotował natomiast nieznaczne spadki. Głównie pary walutowe zmieniały wczoraj swą wartość w zakresie jedynie kilku dziesiątych procenta. Wczorajszy handel można uznać za prowizoryczny i założyć, iż dopiero dziś rozpoczynamy nowy tydzień. Z drugiej …

Obrona na złotówce;
Komentarze dzienne

Obrona na złotówce

Niewielkie zmiany zawitały na rynki walutowe w środę. O ile zmienność miała jeszcze miejsce na giełdach, o tyle w przypadku głównych par walutowych zmiany na koniec dnia były niewielkie. Wczorajszy dzień rozpoczęliśmy od danych z Chin, które były nieco gorsze od prognoz w przypadku produkcji przemysłowej. Wzrosła natomiast nieco sprzedaż detaliczna. W Europie tymczasem poprawa …

Spokojny poniedziałek;
Komentarze dzienne

Spokojny poniedziałek

Rynki walutowe zdawały się odpoczywać w poniedziałek – nie wiadomo czy jeszcze po weekendzie czy już przed świętami. Zmiany na głównych parach walutowych były marginalne, podczas gdy giełdy w USA nieco zyskiwały na sile. Eurodolar ponownie tracił wczoraj na sile – tym razem spadki sięgnęły 0.46%. Tymczasem podczas gdy europejskie parkiety giełdowe traciły na skutek …

Rynek ropy przed szansą;
Komentarze dzienne

Rynek ropy przed szansą

Koniec ubiegłego tygodnia przebiegał pod dyktando spadków na rynkach giełdowych. Nieznacznie umocnił się rynek dolara amerykańskiego. Większość głównych par walutowych niewiele jednak zmieniła swą wartość na koniec dnia. Mocno zyskujące wcześniej parkiety giełdowe, szczególnie w USA, kolejny dzień z rzędu traciły na sile. Dalszym wzrostom nie będą sprzyjać wszelkie pozytywne dane, jakie będą teraz publikowane. …